КОНТАКТИ
Тел.:
+38 (067) 401-44-85
+38 (099) 121-88-58
 
Аудиторські послуги

До аудиторських послуг входить таке:

Податковий  аудит

Аудиторська фірма проводить незалежну аудиторську перевірку податкового обліку з метою забезпечення фінансової безпеки підприємства. Податковий аудит має знайти й усунути моменти невідповідності податкового обліку законодавчим нормам. 

Обов'язковий аудит

Обов'язкова перевірка бухгалтерського обліку та звітності, що проводиться у випадках, передбаченим законодавством (наприклад, для акціонерних товариств, у разі банкротства чи реорганізації підприємств тощо). Наші досвідчені аудитори гарантують високу якість обов'язкового аудиту.

Ініціативний аудит

Аудиторська перевірка, що проводиться за ініціативою керівництва чи засновників підприємства (ми проводимо як комплексну, так і вибіркову перевірку по окремих напрямках).

Експрес-аудит

Дозволяє у стислі терміни одержати достовірну інформацію про економічну діяльність підприємства. Експрес-аудит включає оцінку основних господарських і податкових ризиків, аналіз документів про заснування суб'єкта підприємницької діяльності, господарських договорів, бухгалтерської і податкової документації, а також вибіркову перевірку первинних бухгалтерських та ін. документів.

Спеціальний аудит

Ці аудиторські послуги передбачають аудит окремих розділів обліку й оцінку основних ризиків, наприклад, аудит цільового використання засобів, аудит стану дебіторської і кредиторської заборгованості, оцінювання податкових наслідків окремих фінансових операцій. Своєчасне звертання по допомогу до аудиторської фірми допоможе вам уникнути істотних помилок і фінансових втрат.

Аудиторські послуги за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)

Окрім проведення аудиторських перевірок за національними стандартами України, наша аудиторська фірма пропонує аудиторські послуги за міжнародними стандартами IFRS і US GAAP. Якщо буде потрібно, наші фахівці переведуть національну систему обліку підприємства до МСФЗ.

Написати нам
ПIБ:
Ваш email:
Текст повідомлення: